Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 407 - 412

Korte bijdrage

Moderne antidepressiva en hallucinaties

H.J. Kolthof

achtergrond Een gevalsbespreking illustreert dat hallucinaties zeldzame, maar potentieel ernstige bijwerkingen van moderne antidepressiva kunnen zijn.
doel Beschrijven van mate van voorkomen van deze hallucinaties en adequaat klinisch handelen.
methode Een literatuuronderzoek en een databankonderzoek bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
resultaten In de literatuur werd een beperkt aantal gevalsbeschrijvingen gevonden over hallucinaties onder sertralinegebruik. Het onderzoek bij Lareb liet zien dat bij elke leeftijdsgroep en bij elk modern antidepressivum hallucinaties kunnen voorkomen.
conclusie Leeftijd, gebruik van comedicatie en onderliggende neurodegeneratieve en psychiatrische stoornissen zijn mogelijke risicofactoren. Indien hallucinaties optreden, lijkt staken van het antidepressivum het meest aangewezen. Indien nodig kan een tweede antidepressivum worden geprobeerd.

trefwoorden antidepressiva, bijwerkingen, hallucinaties