Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 6, 394 - 401

Essay

Kwaliteitsverbetering of digitaal doolhof? Praktijkervaring met het elektronisch patiëntendossier bij langdurige behandelingen in de ggz

A.R. van Gool, E. Hoogervorst, L. Wunderink, C.L. Mulder

achtergrond Elektronische patiëntendossiers (epd’s) hebben de laatste jaren op grote schaal ingang gevonden in de geestelijke gezondheidszorg. Ze hebben een groot aantal voordelen, onder meer leesbaarheid. Er lijkt echter weinig aandacht te bestaan voor eventuele nadelen en risico’s ervan.
doel Signaleren van enkele nadelen en risico’s van de huidige generatie epd’s, vooral in de zorg van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (epa).
methode Op grond van praktijkervaring en relevante literatuur presenteren van enkele nadelen en risico’s van de huidige generatie epd’s.
resultaten In langdurige, multidisciplinaire en complexe behandelingen van patiënten met epa schieten epd’s in de huidige vorm voor de psychiater tekort in het bieden van overzicht over het behandelproces. Dit is vooral te wijten aan de structuur ervan: een grote en met duur en complexiteit van de behandeling toenemende hoeveelheid losse, apart te openen bestanden met ongestructureerde vrije tekst. In de gezondheidszorg wordt informatietechnologie, in contrast met medicatie, geïntroduceerd zonder gestructureerde aandacht voor nadelen en risico’s.
conclusie Het ontwerp van epd’s voor de ggz is aan een revisie toe.

trefwoorden elektronisch patiëntendossier, ernstige psychiatrische aandoeningen, psychiater, risicotaxatie