Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 5, 328 - 335

Korte bijdrage

Het ‘signe du miroir’. Psychopathologische bespiegelingen aan de hand van een vergeten fenomeen

S. Goedhart, H.N. Sno

achtergrond Het ‘signe du miroir’ werd begin vorige eeuw gezien als veel voorkomend en alarmerend prodroom voor schizofrenie. Vervolgens is het in vergetelheid geraakt.
doel Nadere bestudering en conceptverheldering van het signe du miroir kan helpen bij het overbruggen van de kloof tussen observeerbaar gedrag en subjectieve ervaringen.
methode Achtergrondinformatie werd verzameld met behulp van PubMed, Google Scholar en Google evenals de sneeuwbalmethode. resultaten Bij verscheidene psychiatrische syndromen kunnen patiënten verontrustende stoornissen in de zelfwaarneming ervaren. Door middel van hun spiegelbeeld kunnen zij deze ervaringen toetsen aan de externe realiteit. Vermoedelijk ligt dit ten grondslag aan het signe du miroir. In theorie kan dit fenomeen de overgang van een intacte naar een gestoorde realiteitstoetsing markeren. In praktijk kan het bespreken ervan leiden tot een vollediger en vroegere diagnostiek van psychiatrische stoornissen, alsmede tot een betere werkrelatie.
conclusie Een vergeten fenomeen als het signe du miroir illustreert het nut van het in ere herstellen van het meticuleus observeren van patiënten en het oog hebben voor de achterliggende subjectieve beleving.

trefwoorden depersonalisatie, schizofrenie, signe du miroir, spiegel, zelfstoornissen