Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 5, 319 - 325

Overzichtsartikel

De prevalentie, ziektelast, structuur en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten

D.J. Feenstra, J. Hutsebaut

achtergrond Clinici lijken terughoudend in het stellen van de diagnose van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Bovendien is er nog weinig bekend over de diagnostiek en behandeling van adolescenten met een persoonlijkheidsstoornis.
doel Onderzoeken van de prevalentie, ziektelast, persoonlijkheidsstructuur en behandelbaarheid van persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten.
methode Adolescenten, aangemeld bij de Viersprong (n = 257), werden onderzocht op uiteenlopende variabelen. Van deze adolescenten werden er 133 opgenomen op de afdeling voor klinische psychotherapie voor adolescenten; zij werden tot een jaar na hun behandeling gevolgd.
resultaten Persoonlijkheidsstoornissen kwamen veelvuldig voor bij de aangemelde adolescenten. De ervaren ziektelast was hoog. De structuur van de kerncomponenten die ten grondslag lag aan de persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten bleek vergelijkbaar met die van volwassenen. Adolescenten met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis profiteerden het meest van de klinische behandeling.
conclusie Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten tonen meer overeenkomsten dan verschillen met persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen. Het lijkt van belang om bij aangemelde adolescenten na te gaan of er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek om zo de meest passende vorm van behandeling aan te kunnen bieden.

trefwoorden adolescenten, diagnostiek, klinische behandeling, persoonlijkheidsstoornissen