Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 4, 247 - 256

Overzichtsartikel

Behandelmogelijkheden voor auditieve verbale hallucinaties

C.W. Slotema, J.D. Blom, I.E.C. Sommer

achtergrond Auditieve verbale hallucinaties (avh) komen voor bij patiënten met schizofrenie, maar ook bij andere (al dan niet psychiatrische) aandoeningen en in de algemene bevolking. De daarmee gepaard gaande lijdensdruk kan extreem zijn en soms gevaarlijk gedrag uitlokken. Hoewel voor avh meerdere behandelmogelijkheden bestaan, zijn slechts enkele daarvan onderzocht in gerandomiseerde, gecontroleerde trials.
doel Een overzicht bieden van de literatuur aangaande de effectiviteit van antipsychotica, cognitieve gedragstherapie (cgt), elektroconvulsieve therapie (ect) en transcraniële magnetische stimulatie (tms) bij de behandeling van avh.
methode Dit overzichtsartikel is gebaseerd op het promotieonderzoek van de eerste auteur; daarnaast werd aanvullend literatuuronderzoek verricht in PubMed. resultaten Antipsychotica zijn niet specifiek onderzocht voor avh, maar ze geven een sterke afname van de ernst en frequentie van hallucinaties in het algemeen. cgt geeft een afname van de lijdensdruk voortkomend uit avh, maar niet van de ernst of de frequentie ervan. ect kan enig effect hebben bij medicatieresistente psychosen, maar werd niet specifiek voor avh of andere hallucinaties onderzocht. tms is werkzaam voor medicatieresistente avh, maar het effect daarvan lijkt tijdelijk voor de paradigma’s die tot nu toe zijn onderzocht.
conclusie Weinig behandelstrategieën zijn specifiek voor avh onderzocht. tms en cgt zijn redelijk effectief, maar verder onderzoek is nodig op het gebied van andere behandelstrategieën en in het bijzonder andere tms-paradigma’s.

trefwoorden akoestische hallucinaties, antipsychotica, clozapine, cognitieve gedragstherapie, elektroconvulsieve therapie, transcraniële magnetische stimulatie