Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 4, 257 - 265

Overzichtsartikel

De detectie van mensen met een verhoogd risico op een psychose: detectiemethoden en basiskenmerken van de populatie

J. Rietdijk, M. van der Gaag

achtergrond De detectie van mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van een psychose (at risk mental state; arms) is mogelijk. De vraag is of in de routinezorg van de ggz deze detectie ook kan worden verwezenlijkt.
doel Bespreken van drie onderzoeken uit het proefschrift ‘People at ultra high risk for psychosis: the obvious cases and beyond’ en nagaan of men met getrapte screening patiënten met arms kan detecteren in een algemene hulpzoekende populatie.
methode In het casusregister van Parnassia Den Haag werden alle mensen die tussen 2005 en 2009 een psychose kregen, geselecteerd en werd nagegaan of zij in de fase voor de eerste psychose hulp hadden gezocht voor niet-psychotische psychische problemen. In het edie-nl-onderzoek werd bekeken of een getrapte screening (de Ervaringenlijst in de algemene hulpzoekende populatie, gevolgd door een goudenstandaardinterview in het geval van een score boven de grenswaarde) bruikbaar was in de detectie van patiënten met arms in de leeftijd van 18-35 jaar.
resultaten 56,2% van de patiënten met een eerste psychotische episode had hulp gehad voor niet-psychotische psychische problemen. Met de screening detecteerde men meer patiënten met arms vergeleken met de verwijzingsmethode en dezen kregen drie keer zo vaak een psychotische stoornis binnen 18 maanden.
conclusie De tweedelijns-ggz herbergt 4% patiënten met arms. Screening leidt tot minder fout-negatieve beoordelingen dan verwijzing.

trefwoorden At risk mental state, psychosescreening, vroegdetectie