Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 4, 237 - 246

Oorspronkelijk artikel

‘Ik zit mijn tijd wel uit…’ II. Een replicatieonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging

M.J. Nowak, M.A. Nugter

achtergrond Een pilotonderzoek naar recidiven bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging liet zien dat het recidivepercentage bij deze groep relatief hoog is. Patiënten die recidiveerden, hadden hoge scores op de hcr-20 en veroorzaakten veel incidenten op de afdeling.
doel Uitkomsten van de pilotstudie repliceren en de recidivecijfers vergelijken met die van patiënten met een terbeschikkingstelling.
methode Het onderzoek betreft 95 patiënten met een psychotische stoornis die vanwege een strafrechtelijke machtiging of een terbeschikkingstelling zijn behandeld op een fpa. Op basis van dossierinformatie werden de hkt-30 en de pcl-r ingevuld en het aantal incidenten tijdens de behandeling vastgesteld. Recidivecijfers werden na afronding van het dossieronderzoek verkregen van de Justitiële Informatiedienst.
resultaten Van de patiënten met een strafrechtelijke machtiging recidiveerde 43,5% na ontslag en bij patiënten met een tbs was dat 23,1%. De ernst van de recidive ten opzichte van het indexdelict verschilde significant. De hkt-30 en factor 2 van de pcl-r voorspelden de kans op recidive; het aantal incidenten op de afdeling niet.
conclusie De kans op een recidive is relatief hoog bij patiënten met een strafrechtelijke machtiging. Een verklaring wordt vooral gezocht in de tijdelijkheid van deze maatregel.

trefwoorden HKT-30, incidenten, PCL-R, recidive, strafrechtelijke machtiging, terbeschikkingstelling