Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 217 - 221

Korte bijdrage

Wat betekent de DSM-5 voor de positie van psychiatrische patiënten?

A.T.F. Beekman, R.A. Schoevers

achtergrond De diagnose speelt een centrale rol in de geneeskunde en is bepalend voor de positie van zowel patiënten als artsen. Als er twijfel bestaat over de validiteit van een diagnose, dan zal er ook twijfel zijn aan het bestaan van ziekte, de rechtmatigheid van het ziektegedrag van de patiënt en aan de noodzaak van behandeling. doel Bespreken van de veranderingen die in de dsm-5 zijn doorgevoerd vanuit de vraag of hiermee de positie van patiënten en van de psychiatrie is verbeterd. methode Kritische bespreking. resultaten De dsm-5 is op een aantal essentiële punten zeker een vooruitgang ten opzichte van haar voorgangers. Echter, de meest fundamentele tekortkomingen van de dsm zijn niet weggenomen. conclusie Wij zijn in Nederland goed gepositioneerd om specialistische psychiatrische diagnostiek verder te ontwikkelen en te standaardiseren. Dat is beter dan blijven klagen over de tekortkomingen van de dsm.

trefwoorden DSM-5, patiënten, psychiatrie