Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 162 - 166

Korte bijdrage

Het hoofdstuk ‘neurodevelopmental disorders’ in de DSM-5

J. Zinkstok, J. Buitelaar

achtergrond In mei 2013 is de vijfde editie van de dsm verschenen. doel Beschrijven van de veranderingen in dsm-5 in de diagnostische criteria van autismespectrumstoornis (ass) en adhd ten opzichte van dsm-iv. methode Vergelijken van de diagnostische criteria van autisme en adhd in dsm-iv en dsm-5. Samenvatten van de nieuwe diagnostische criteria en bespreken van relevante literatuur. resultaten De nieuwe categorie ass omvat het merendeel van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen; echter, bij patiënten zonder stereotiepe gedragingen of interesses stelt men volgens dsm-5 de diagnose sociale communicatiestoornis. De diagnostische criteria voor adhd zijn enigszins verruimd, maar dit is in overeenstemming met klinische en epidemiologische data en zou niet moeten leiden tot overdiagnostiek. conclusie Onderzoek naar subtypen van ass zou kunnen stagneren door de veranderingen die dsm-5 heeft aangebracht. In de klinische praktijk lijken de diagnostische criteria voor zowel ass als adhd goed bruikbaar en ze lijken een kleine verbetering ten opzichte van de dsm-iv.

trefwoorden autisme, ADHD, DSM-5