Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 201 - 205

Korte bijdrage

Impulscontrole-, gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5: geen leeftijds- en categorische afgrenzing meer

H.J.C. van Marle

achtergrond In de laatste editie van de dsm hebben de criteria voor externaliserende stoornissen principiële wijzigingen ondergaan. doel De voornaamste veranderingen onder de loep nemen. methode Vergelijken van de oude en de nieuwe criteria en toetsen aan het uitgangspunt van de nieuwe dsm-5, namelijk klinische bruikbaarheid. resultaten De dsm-5 doet meer recht aan de geleidelijke overgang tussen symptoom- en persoonlijkheidsstoornis door de plaatsing in de rubriek ‘grensoverschrijdend gedrag’ en het weglaten van de 18-jaargrens voordat er sprake mag zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Bij de persoonlijkheidsstoornissen is de oude indeling blijven bestaan en wordt een nieuwe voorgesteld. conclusie Bij de classificatie van de gedragsstoornissen is er zeker winst geboekt met deze vijfde editie. Er is tevens oog geweest voor het vastleggen van de mate van ernst als belangrijk onderdeel van de diagnostiek. De classificering van de persoonlijkheidsstoornissen blijft een discussiepunt.

trefwoorden DSM-5, externaliserende stoornissen, gedragsstoornissen, klinische bruikbaarheid, persoonlijkheidsdiagnostiek