Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 196 - 200

Korte bijdrage

Seksuele stoornissen in de DSM-5

K. Goethals, P. Cosyns

achtergrond Het hoofdstuk over ‘seksuele en genderidentiteitsstoornissen’ in de dsm-iv-tr is opgesplitst in drie hoofdstukken in de dsm-5: seksuele disfuncties, genderdysforie en parafiele stoornissen. doel De voornaamste veranderingen bespreken. methode Vergelijken van de oude en de nieuwe indeling en toetsen op klinische bruikbaarheid. resultaten Kleine veranderingen zijn er in het hoofdstuk ‘seksuele disfuncties’. Vooral de hoofdstukken ‘genderdysforie’ en ‘parafiele stoornissen’ zijn ingrijpend gewijzigd in vergelijking met de vorige editie. Bij de genderdysforie is de term ‘sekse’ vervangen door ‘gender’ en is de term ‘identity disorder’ weggelaten. Er is een nieuw ingevoerd onderscheid tussen een parafilie en een parafiele stoornis. De dsm-5 verduidelijkt het onderscheid tussen enerzijds het pathologische (parafiele stoornis) en anderzijds ongewoon of onconventioneel niet-pathologisch seksueel gedrag. In de dsm-5 is het klinisch erg relevante begrip ‘hyperseksualiteit’ als aparte categorie nog steeds niet opgenomen. conclusie De seksuele stoornissen zijn in de dsm-5 voor een belangrijk deel herzien.

trefwoorden DSM-5, genderdysforie, hyperseksualiteit, parafilie, seksuele disfuncties