Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 3, 177 - 181

Korte bijdrage

Angst, obsessieve-compulsieve stoornis en trauma in de DSM-5

A.J.L.M. van Balkom, L. Gabriëls, O.A. van den Heuvel

achtergrond De 12 angststoornissen die in de dsm-iv worden onderscheiden, zijn in de dsm-5 uitgebreid tot 27 stoornissen die ondergebracht zijn in drie hoofdstukken: 1. de angststoornissen, 2. de obsessieve-compulsieve en gerelateerde stoornissen (ocgs) en 3. de trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. doel Bespreken van de belangrijkste verschillen tussen beide versies van de dsm. methode Literatuuronderzoek. resultaten In de dsm-5 worden binnen de angststoornissen de classificaties ‘paniekstoornis’ en ‘agorafobie’ gescheiden en wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om bij alle stoornissen de specificatie ‘met paniekaanvallen’ aan te brengen. Aan de groep ocgs worden ‘trichotillomanie’ en ‘stoornis in de lichaamsbeleving’ toegevoegd, alsmede de nieuwe diagnoses ‘excoriation disorder’ en ‘hoarding’. Verder is de groep aanpassingsstoornissen samengevoegd met de groep traumastoornissen. Zoals elders in de dsm-5 zijn kinderpsychiatrische aandoeningen die fenomenologisch lijken op de stoornissen uit deze drie hoofdstukken hieraan toegevoegd en zijn per hoofdstuk twee restcategorieën gedefinieerd. conclusie De revisie van de dsm-iv is een herschikking van stoornissen die niet heeft geleid tot verheldering en inzicht in de samenhang en oorzaken van deze aandoeningen.

trefwoorden aanpassingsstoornis, angststoornissen, DSM-5, obsessieve-compulsieve stoornis, trauma