Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 54 - 57

Gevalsbeschrijving

Blijvende opluchting na beenamputatie bij body integrity identity disorder

R.M. Blom, A.W. Braam, N. de Boer-Kreeft, M.P.A.M. Sonnen

Body integrity identity disorder (biid) is een zeldzame stoornis waarbij iemand een deel van het lichaam, zoals een ledemaat, op kwellende wijze als lichaams-oneigen ervaart, zonder evidente somatische oorzaak. Dit resulteert in een sterk verlangen tot amputatie (voorheen wel als ‘apotemnofilie’ aangeduid) of verlamming. Een 58-jarige man met biid bevroor zijn been om een amputatie te bewerkstelligen. Daarna onderging hij een professionele amputatie van het afgestorven been. Hij ervoer een sterke opluchting, die drieënhalf jaar later nog onverminderd aanwezig bleek.

trefwoorden apotemnofilie, body integrity identity disorder, xenomelia