Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 10 - 19

Oorspronkelijk artikel

Prevalentie, persistentie en gevolgen van ADHD in de Nederlandse volwassen bevolking

M. Tuithof, M. ten Have, S. van Dorsselaer, R. de Graaf

achtergrond Er is weinig bekend over het vóórkomen en de gevolgen van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (adhd) onder volwassenen in de algemene Nederlandse bevolking.
doel Beschrijven van de prevalentie van adhd in de kindertijd en in de volwassenheid; onderzoeken van kenmerken van prevalentie en voortduren van adhd en ten slotte vergelijken van het functioneren en het zorggebruik van volwassenen met adhd met dat van mensen met een andere psychische aandoening.
methode Data werden verkregen uit de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (nemesis-2). Hierin werd het vóórkomen van adhd bepaald in een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (n = 3309; 18-44 jaar).
resultaten Van de respondenten had 2,9% adhd in de kindertijd, 70,0% van hen had de stoornis ook op volwassen leeftijd. Een angststoornis voor het 16de jaar vergrootte de kans op voortduren van adhd, een gedragsstoornis verkleinde deze kans. adhd in de volwassenheid was geassocieerd met een lagere sociaaleconomische status, psychische aandoeningen, beperkingen in het functioneren en een verhoogd zorggebruik. De functionele beperkingen en het zorggebruik waren vergelijkbaar met die van mensen met een angst- of middelenstoornis.
conclusie Ruim twee derde van de volwassenen met adhd in de kindertijd behoudt de stoornis. De gevolgen voor functioneren en zorggebruik zijn substantieel.

trefwoorden ADHD, algemeen bevolkingsonderzoek, gevolgen, persistentie, prevalentie