Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1, 58 - 58

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Het effect van motiverende gespreksvoering op medicatietrouw en opname bij patiënten met schizofrenie

E. Barkhof