Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 1

Redactioneel

P.N. van Harten

Een nieuwe jas voor het Tijdschrift voor Psychiatrie, 4 - 5

Redactioneel

J. Spijker

Outsider, 6 - 7

Redactioneel

J. Spijker

Afscheid, 8 - 9

Oorspronkelijk artikel

M. Tuithof, M. ten Have, S. van Dorsselaer, R. de Graaf

Prevalentie, persistentie en gevolgen van ADHD in de Nederlandse volwassen bevolking, 10 - 19

Commentaar

J.J.S. Kooij

ADHD bij volwassenen even ernstig als angst- of middelenstoornis, 20 - 21

Oorspronkelijk artikel

M.S. van Noorden, E.J. Giltay, N.J.A. van der Wee, F.G. Zitman

De Leiden Routine Outcome Monitoring Studie: beloop van stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen in de poliklinische praktijk, 22 - 31

Overzichtsartikel

S.M.M. Lammers, S.E. Soe-Agnie, H.A. de Haan, G.A.M. Bakkum, E.R. Pomp, H.J.M. Nijman

Middelengebruik en criminaliteit: een overzicht, 32 - 39

Overzichtsartikel

E. Velthorst, L. de Haan

Sociaal disfunctioneren van jongeren met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een eerste psychose, 40 - 49

Gevalsbeschrijving

F.M. van Hasselt, Y. Coehorst, L. Verheijen-Breemhaar, B. Feenstra, A.J.M. Loonen

Tbc bij een vrouw met een ernstige psychiatrische aandoening, 50 - 53

Gevalsbeschrijving

R.M. Blom, A.W. Braam, N. de Boer-Kreeft, M.P.A.M. Sonnen

Blijvende opluchting na beenamputatie bij body integrity identity disorder, 54 - 57

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Barkhof

Het effect van motiverende gespreksvoering op medicatietrouw en opname bij patiënten met schizofrenie, 58 - 58

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. Vancampfort

Patiënten met schizofrenie hebben een sterk verhoogd risico op cardiometabole aandoeningen, 59 - 60

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Wunderink

Dosisreductiestrategie in plaats van onderhoudsbehandeling na eerste psychose: op lange termijn tweemaal zo vaak herstel, 61 - 61

Referaat

S. Cleymans, M. Hebbrecht

Suïcidaal gedrag en ernstige neuropsychiatrische stoornissen uitgelokt door glucocorticoïden in eerstelijnsgeneeskunde, 62 - 63

Referaat

S. van den Ameele, B. Sabbe

Etnische dichtheid als buffer voor psychotische ervaringen, 63 - 64

Boekbesprekingen