Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 972 - 973

Algemene psychiatrie

Autism spectrum disorders. In de reeks: Pittsburg Pocket Psychiatry

Martin J. Lubetsky, Benjamin L. Handen, John J. McGonigle

Oxford University Press, Oxord/New York 2011 340 pagina’s, isbn 978-01-997-5385-7, £ 32,50

De autismeproblematiek, zo stellen de schrijvers, is momenteel één van de meest complexe en uitdagende stoornissen waarmee we in de psychiatrie te maken hebben. Door de steeds stijgende prevalentiecijfers van mensen met autismeproblematiek is er een grote behoefte aan het duidelijk onderrichten van medici en andere zorgverleners die individuen met een autismespectrumstoornis (ASS) diagnosticeren of behandelen. Met dit boek trachten de auteurs hieraan tegemoet te komen op basis van een grondig overzicht van wetenschappelijk gefundeerde kennis, zowel vanuit de psychologische als de biologische hoek.
Het boek is uitgegeven in een handig zakformaat en het is in een geconcentreerde technische stijl geschreven. Ondanks de hoeveelheid en diversiteit aan informatie die de auteurs meegeven, zijn ze er in geslaagd om deze op een logische manier te structureren, zodat het vlot en inhoudspecifiek kan worden geraadpleegd. Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken waarin inhouden kernachtig, maar volledig worden weergegeven; bovendien telkens aangevuld met relevante onderzoeksresultaten. De hoofdstukken worden steeds afgesloten met een referentielijst, een kleine zelftest en vaak ook met een korte samenvatting. Bovendien bevat elk hoofdstuk gevisualiseerde k Het boek begint met een beknopte historie en theorie van autisme en beschrijft de diagnostische categorieën en criteria. Vervolgens sommen  de auteurs vroegkinderlijke tekenen op en bespreken de recente richtlijnen voor optimale en degelijke diagnostiek, met melding van concrete screening- en meetinstrumenten. Zij gaan in op symptomen van een ASS bij heel jonge kinderen en staan stil bij het belang van een verdere medische en psychiatrische evaluatie met een overzicht van aanverwante medische aandoeningen en/of psychiatrische stoornissen. Interessant zijn ook de richtlijnen voor een goede anamnese en een goede differentiatie met andere stoornissen. Verder wordt de neurobiologische component van een ASS besproken.

Een groot deel van het boek wordt besteed aan behandeling en interventies bij mensen met een ASS met aandacht voor een multidisciplinaire aanpak. Hoofdstukken  zijn opgedeeld  volgens ontwikkelingsfasen  (vroege kindertijd,  school- jeugd, jongvolwassenen  en  volwassenen)  en bespreken  gerelateerde  thema’s  en specifieke behandelvormen  (technieken, methoden,  trainingsprogramma’s) voor verschillende levensdomeinen en met aandacht voor ernstgradaties. De auteurs besteden aandacht aan (vroeg)kinderlijke interventies, maar bijvoorbeeld ook aan school- en jobcoaching. Ten slotte volgt een bespreking van farmacologische interventies.

De auteurs lijken in hun ambitieuze opzet geslaagd en doen recht aan de enorme complexiteit van autismeproblematiek op de verschillende domeinen. Het boek lijkt in hoofdzaak gericht op een ASS bij kinderen en jongvolwassenen, minder op een ASS in de volwassen levensloop. Misschien jammer dat de gangbare psychologische theorieën slechts kort vermeld worden in één van de laatste hoofdstukken. Desalniettemin is het een belangrijk naslagwerk dat een goed bereikbare plaats verdient op het bureau van ieder die met autisme te maken heeft. Het vormt een essentiële aanvulling op meer praktische en beschrijvende literatuur, handleidingen en werkboeken.

 

 

B. Sebreghts