Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 1016 - 1017

2013 83 cover hanson opt

Varia

Mental health informatics

Ardis Hanson, Bruce Lubotsky Levin

Oxford University Press, Oxford 2013 274 pagina’s, isbn 978-01-951-8302-3, £ 35,-

Als zorginformaticus word je regelmatig geconfronteerd met de vraag: ‘hoe staat het met de elektronische dossiervoering in het buitenland?’ Een boek over de informatisering van de Amerikaanse psychiatrie lijkt dus een kans: eindelijk antwoord.

Het boek geeft inzicht in de Amerikaanse psychiatrie, informatisering en wet- en regelgeving. Ook beschrijven de auteurs de vele vragen, problemen en oplossingen die er zijn om in 2014 de helft van de burgers in de vs te voorzien van een elektronisch dossier. Eind 2012 was in de vs in 5% van de ziekenhuizen een volledig elektronisch patiëntendossier ( epd ) aanwezig en in de de ambulante sector was dat bij 25% het geval.

Het boek is een pleidooi voor de zegeningen van het verzamelen, opslaan en ontsluiten van data. Al bekruipt je het gevoel dat dankzij de onderzoeksachtergrond van de auteurs de voordelen eenzijdig en gedetailleerd belicht zijn. Maar ondanks de technische inhoud blijven de menselijke en sociale belangen helder overeind.

Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken verdeeld over vier grote gebieden. Het eerste deel is een introductie in de informatica met visionaire vergezichten over haar mogelijkheden. Dan volgt een beschrijving van de publieke zorg in de vs en een fascinerende beschrijving van de opkomst en de huidige staat van de psychiatrie. Het tweede deel geeft een overzicht van wat er bij komt kijken om een zorginformatiesysteem in de lucht te krijgen. Dit waaiert uiteen van technische vragen, standaardisatie- en implementatievraagstukken tot wettelijke en ethische zaken die beïnvloed worden door de opkomst van technologie.

Deel drie is interessant omdat daar diep ingegaan wordt op wat er nodig is in organisaties om zorginformatiesystemen succesvol te gebruiken (en dat is nogal wat). Tot slot wordt in deel vier de discussie aangezwengeld over hoe globalisering van zorginformatie grote (politieke) gevolgen gaat hebben. Bijvoorbeeld de wereldwijde standaar­disatie van techniek en data om gegevensuitwis­seling mogelijk te maken.

P. Klumpenaar