Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 1014 - 1014

2013 247 cover webb opt

Varia

A guide to psychological understanding of people with learning disabilities. Eight domains and three stories

Jenny Webb

Routledge, East Sussex/New York 2013 238 pagina’s, isbn 978-04-156-0115-3, £ 22,99

Dit boek is het verhaal over 25 jaar ervaring in de psychologische behandeling – vaak narratieve therapie – van mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en (teams van) verzorgers. Uitgangspunt is dat mensen met een verstandelijke beperking zichzelf mogen zijn en niet aangepast hoeven te worden aan de mal waarin verstandige, goed bedoelende, maar ook beknellende anderen hen zouden willen drukken. Zoals Toby, bekend wegens autisme en een leerprobleem, het verwoordt: ‘ I couldn’t be anyone else, I am comfortable being me ’.

Het boek is geschreven voor klinisch psychologen die een stage in dit vakgebied lopen of ervaren klinisch psychologen die naar dit werkveld willen overstappen. Is het boek dan de moeite waard om te bespreken in het Tijdschrift voor Psychiatrie ?

Het eerste deel van het boek handelt over de context. Zoals vaker in Engelse tekstboeken is ruimte ingelast voor de helaas nog steeds actuele stigmatisering, de eigen geschiedenis van (de-)institutionalisering, de geschiedenis van de terminologie tot de term ‘ learning disability’ politiek correct werd verklaard, de eigen wetgeving en politieke situatie. Verder een hoofdstuk over ethiek.

 

Sterk in dit boek is het hartverwarmende pleidooi voor het voluit serieus nemen van de werkelijkheid van mensen met een meer of minder ernstige verstandelijke beperking. De mensen/familie/teams die hulp zoeken bij de auteur hoeven niet te twijfelen aan haar goede bedoelingen, namelijk het bevorderen van het welzijn van haar cliënten. Vooral de vignetten over cliënten en de beschrijving van de acht domeinen spraken mij aan. De verwijzingen voor verdere studie over de verschillende onderwerpen zijn to-the-point. Minder sterk vind ik dat de diepgang in de doordenking van de context, de filosofische en geschiedkundige gegevens wel eens te wensen over laat.

Is het boek dan de moeite waard om te bespreken in het Tijdschrift voor Psychiatrie ? Ja, toch wel. Artsen in opleiding tot psychiater die een stage lopen in een setting waar ze te maken krijgen met mensen met een verstandelijke beperking zullen in dit boek toch veel inspiratie opdoen om creatieve oplossingen te vinden in vastgelopen situaties. Hetzelfde geldt voor psychiaters die de overstap maken om (parttime) met deze doelgroep te gaan werken.

M. Otter