Home

Tvp19 08 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 1001 - 1002

2012 321 egberts opt

Psychotherapie algemeen

Driehoekskunde. Samenwerken in de driehoek, cliënt, familie en begeleider

Chiel Egberts

Uitgeverij Agiel, Amersfoort 108 pagina’s, isbn 978-90-778-3459-6, € 9,95

In de gezondheidszorg neemt steeds meer het besef toe dat de aandacht niet alleen gericht dient te zijn op de patiënt, maar ook op familie en andere naasten. Desondanks is er nog maar weinig beschreven over hoe de hulpverlener tot een goede samenwerking kan komen met het netwerk van de patiënt. Een betrekkelijk toegankelijke methodiek is de zogenaamde Driehoeksbegeleiding , ontwikkeld door orthopedagoog Chiel Egberts. Dit is zijn tweede boek over de samenwerking tussen patiënt, familie en begeleider.

Door het gehele boek hanteert de auteur de metafoor van de driehoek, waarbij cliënt, familie en begeleider ieder een eigen hoek innemen. Daarin ligt vooral de kracht van het boek; aan de hand van vindingrijke metaforen worden diverse relationele kwesties tussen de genoemde partijen helder in beeld gebracht. Daarbij worden zowel hulpverleners als naasten uitgedaagd om vanuit elkaars gezichtspunt naar bepaalde kwesties te kijken.

Om zogezegd de balans in evenwicht te krijgen komen in het boek achtereenvolgens de principes, motieven en fundering van de driehoek aan de orde. Ieder thema is rijkelijk voorzien van praktijkvoorbeelden en literatuurpassages. Hoewel de thema’s en voorbeelden vooral betrekking hebben op de gehandicaptenzorg en de zorg voor ouderen, zijn ze veelal herkenbaar in iedere tak van de gezondheidszorg.

Dat neemt niet weg dat de auteur een krachtige visie neerzet, die mij – door het visualiseren van de driehoek – al de nodige inzichten heeft gegeven in het samenwerken met patiënten en hun familie. Hoewel nergens expliciet genoemd, bevat het boek met name preventieve kennis om valkuilen en hobbels te vermijden op de weg naar een succesvolle samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverlener.

M. Smeerdijk