Home

Tvp21 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 999 - 1000

2012 319 arntz opt

Psychotherapie algemeen

Schematherapie. Een praktische handleiding

Arnoud Arntz, Gitta Jacob

Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2012 244 pagina’s, isbn 978-90-571-2354-2, € 39,95

Ontdekken wat je inspireert en enthousiasmeert, wat en wie je nodig hebt om een vervuld leven te leiden, is niet altijd gemakkelijk. Er zijn vele factoren en invloeden van buitenaf die een belemmering kunnen vormen. In een omgeving opgroeien waarin je je veilig voelt, geaccepteerd en gestimuleerd wordt, steun krijgt, je emoties mag tonen, maar ook begrenzingen ervaart, is van groot belang. Het geeft je als kind de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot een evenwichtig persoon.

Maar wat als het anders loopt? Wat als men in een onveilige situatie opgroeit, of herhaaldelijk gepest werd door leeftijdsgenoten? Dit alles maakt dat je anders kijkt naar jezelf, de ander en de wereld om je heen. Zo kun je juist op je hoede blijven voor anderen omdat je de overtuiging hebt dat je door anderen vernederd zult worden. Het kan ervoor zorgen dat de behoefte aan een intieme relatie niet vervuld wordt en het kan leiden tot psychische problemen.

Schematherapie is één van de methodieken bij het behandelen van verschillende psychische stoornissen, voornamelijk bekend bij het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. Geënt op het idee dat men aan de basisbehoeften van kinderen moet voldoen zodat zij zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.

Dit boek is een welkome aanvulling op de reeds verschenen Nederlandse boeken over toepassing van schematherapie, zeker aangezien het modusmodel uitgangspunt is in deze behandeling. Het geeft een samenvatting van de uitgangspunten van de behandelvorm. Verder gaat het uitgebreid in op de modusmodellen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen; naast het al eerder verschenen model voor een borderlinepersoonlijkheidsstoornis en narcistische persoonlijkheidsstoornis, wordt hierin uitgebreid ingegaan op het modusmodel van de theatrale, afhankelijke, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis en de paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

Voor mij als behandelaar met een tweedaagse schematherapie in deeltijd voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen is het zeker een aanvullende en blikverruimende handleiding.

Het tweede deel van het boek gaat uitgebreid in op de behandeling volgens het modusmodel; zo komt de uitleg aan de cliënt aan bod, maar ook het behandelen van disfunctionele copingmodi en disfunctionele oudermodi. Zeer uitgebreid wordt stilgestaan bij het behandelen van de kindmodi met cognitieve, ervaringsgerichte en gedragstechnieken.

Dit boek is wat mij betreft een boek dat niet mag ontbreken als je mensen behandelt met een persoonlijkheidsstoornis of persoonlijkheidsproblematiek.

M. Knoers