Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 992 - 992

2013 84 cover alexande opt

Verslaving en eetstoornissen

A clinician’s guide to binge eating disorder

June Alexander, Andrea B Goldschmidt, Daniel LeGrange

Routledge, East Sussex/New York 2013 267 pagina’s, isbn 978-04-155-2718-7, £ 29,99

Dit boek richt zich in de eerste plaats tot clinici en onderzoekers binnen het eetstoornissenveld. Het resulteert uit de collaboratie van zo’n 50 internationaal gerenommeerde onderzoekers, clinici, en ervaringsdeskundigen.

Sinds 20 jaar wordt binge eating disorder ( bed ) in de dsm omschreven als ‘eetstoornis nao ’, in de recente uitgave van de dsm -5 wordt bed terecht erkend als formele diagnose. Dit tekstboek vormt een van de eerste die zich exclusief op bed richten.

Het onderricht de lezer over uitlokkende factoren en gedragskenmerken en het beschrijft stappen voor behandeling. De auteurs benadrukken dat dit boek is gebaseerd op evidence-based onderzoek, aangevuld door case-studies . Er wordt een mooie poging ondernomen om de kloof die er al te vaak heerst tussen kliniek en onderzoek te dichten. Consequent worden de onderzoeksbevindingen vertaald naar klinische aanpak en casuïstiek. Beschrijvingen van het lijden van patiënten en het stigma dat ze ervaren, geven verder inzicht in symptomen en behandeling. Naast het weergeven van evidence-based behandelingen beschrijven de auteurs terecht het belang van de therapeutische relatie tussen de clinicus en de cliënt als een healing tool en geven aan dat de medische en psychologische dimensies onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Het boek is opgedeeld in twee grote delen waarvan het eerste deel, ‘ The search for causes ’, is gewijd aan de diagnostische en etiologische factoren van bed . Zo wordt stilgestaan bij genetische invloeden en omgevingsrisicofactoren (waaronder een apart hoofdstuk over de associatie met trauma in de kindertijd), etniciteit, het onderscheid tussen obesitas en bed , comorbide psychologische en medische symptomen, en verstoorde lichaamsbeeldbeleving. Voortvloeiend uit het eerste deel centreert het tweede deel, ‘ The search for solutions ’, zich op de behandeling van bed . Onder meer dialectische gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, farmacologische therapie en bariatrische heelkunde komen aan bod. Een apart hoofdstuk is gewijd aan preventie.

Globaal gezien is A clinician’s guide to bed een aan te raden basisboek voor zowel onderzoeker als clinicus. Het kent een logische structuur waarin de hoofdstukken mooi op elkaar afgestemd zijn en is vlot leesbaar. Het boek nodigt uit tot verdieping en voorziet hiervoor in een lange lijst van referentieartikelen.

K. Schoevaerts