Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 991 - 991

2013 34 cover roozen opt

Verslaving en eetstoornissen

Community reinforcement approach. Klinische procedures voor de behandeling van alcohol- en drugverslaving

Hendrik G. Roozen, Robert J. Meyers, Jane Ellen Smith

Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2013 128 pagina’s, isbn 978-90-313-9755-6, € 39,50

Een verslaving overwinnen is niet alleen een kwestie van stoppen met gebruik van alcohol of drugs, maar impliceert ook de ontwikkeling van alternatief gedrag, dat belonend en motiverend is. De community reinforcement approach ( cra ) is een van oorsprong Amerikaans gedragstherapeutisch behandelprogramma, met bewezen wetenschappelijke evidentie, dat zich richt op het ontwikkelen van deze nieuwe belonende levensstijl.

Dit cra -procedureboek bevat een beknopte inhoudelijke uitwerking van de cra en is complementair met het meer theoretische cra -handboek, dat onontbeerlijk is om effectief met het procedureboek te kunnen werken. Het cra -procedureboek is in de eerste plaats geschreven voor de ambulante praktijk, maar kan met enige aanpassing in een residentiële setting aangewend worden. Dit procedureboek kwam tot stand via samenwerking van Nederlandse praktijkwerkers, waardoor het de klinische toets heeft doorstaan.

Het boek behandelt 11 cra -procedures: een overzicht van de cra -onderdelen en behandeldoelen, functieanalyse, communicatievaardigheden, probleemoplossen, sociaal netwerk, sobriety sampling , middelen weigeren, plezierige activiteiten, terugvalmanagement, medicatie en ten slotte relatietherapie.

Een aantal klassieke interventies uit de verslavingszorg wordt hier mooi ingebed in de cra . De auteurs veronderstellen wel dat de therapeut vertrouwd is met technieken zoals motiverende gespreksvoering en een leertheoretische basis heeft.

Het is positief dat de procedures ‘ problem-solving ’, ‘uitbouwen van een goed sociaal netwerk’ en ‘plezierige activiteiten ontwikkelen’ als troefkaart uitgespeeld worden, thema’s waar vaak te weinig aandacht aan besteed wordt. Twee onontbeerlijke thema’s zijn onvoldoende systematisch uitgewerkt : ‘opleiding en tewerkstelling’ en ‘omgaan met craving ’.

Het boek laat op zich een flexibele aanpak toe, maar assessment van verworven en te verwerven vaardigheden is onvoldoende opgenomen en sommige procedures zijn te minimaal voor cliënten met ernstige tekortkomingen. Dit procedureboek is in de eerste plaats geschikt voor de verslaafde met enig inzicht in zijn verslavingsproblematiek en bereidheid tot verandering. Wat in elk geval geslaagd is in dit boek, is de focus op herstel en integratie in het normale sociale leven.

A. van Duyse