Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 12, 990 - 990

2013 33 cover meyers w opt

Verslaving en eetstoornissen

Een verslaving in huis. Zelfhulpboek voor naastbetrokkenen

Robert J. Meyers, Brenda L. Wolfe (Ned. bewerking: P. Greeven, H. Roozen)

Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2012 151 pagina’s, isbn 978-90-313-9810-2, € 24,95

Bij de boekenredactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie blijft een stroom van zelfhulpboeken binnenkomen met de vraag om een recensie. Een uiting van de populariteit van dit soort boeken, die inderdaad rekken vol vullen bij elke boekhandel. Of dit een symptoom is van ons huidig maatschappelijk bestel en/of slimme marketing laat ik voor gespecialiseerde sociologen. In ieder geval, de meeste van deze boeken worden teruggestuurd naar de uitgever. Af en toe zit er echter een boek tussen dat nuttig en belangrijk is voor zowel de ‘gebruiker’ als de hulpverlener. Een verslaving in huis hoort overduidelijk tot deze laatste categorie.

Het is op basis van het craft -model dat dit zelfhulpboek werd ontwikkeld. In deze methodiek worden aan partners systematisch, stapsgewijs strategieën (en oefeningen) aangereikt om zowel het gedrag van het verslaafde familielid (positief) te beïnvloeden als de eigen coping te verbeteren. De Nederlandse vertaling en aanpassing zijn grondig en heel degelijk. De auteurs, Roozen en Greeven, zijn in Nederland cra -experts en kennen het model van binnenuit.

Samenvattend: een zelfhulpboek dat ik zeer kan aanbevelen. Vooral behandelaren die ambulant werken en vaak in situaties terechtkomen waar vooral de familie hulp zoekt, terwijl de patiënt geen hulp wil of erg ambivalent staat tegenover hulp, zullen hier vele nuttige tips uit kunnen halen. Het boek leent zich prima om er samen met de betrokken familie mee aan de slag gaan. Een aanwinst dus voor het dagelijks werkveld. Enig minpunt: de titel Een verslaving in huis vind ik wat koud en minder geslaagd. De oorspronkelijke titel, Get your loved one sober , straalt wat meer warmte uit. Maar goed, ieder zijn smaak natuurlijk.

G. Dom