Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 853 - 859

Korte bijdrage

Dopamine en overmatig alcoholgebruik: genen in interactie met hun omgeving

A. Schellekens, R. Scholte, R. Engels, R.-J. Verkes

achtergrond Het risico op alcoholverslaving wordt voor ongeveer 50% verklaard uit erfelijke factoren. Genen die invloed hebben op dopaminefunctie in de hersenen zijn uitgebreid onderzocht als mogelijke risicogenen.
doel Bespreken van recent Nederlandstalig onderzoek op het gebied van gen-omgevings-interactie in relatie tot overmatig alcoholgebruik.
methode In twee grootschalige onderzoeksprojecten werd de interactie tussen genen die invloed hebben op dopaminefunctie en omgevingsfactoren onderzocht in relatie tot overmatig alcoholgebruik. De eerste studie had betrekking op drinkgedrag onder adolescenten; de tweede op alcoholverslaving onder volwassen mannen.
resultaten Genen die de dopaminefunctie beïnvloeden, hangen niet direct samen met overmatig drankgebruik, maar beïnvloeden vooral de gevoeligheid voor omgevingsinvloeden in relatie tot drankgebruik.
conclusie Resultaten van de besproken studies tonen aan dat genetisch bepaalde dopa-minefunctie het risico op overmatig alcoholgebruik vergroot in de context van een ongunstige omgeving. Hierbij spelen zowel traumatische ervaringen, als de opvoedkundige omgeving een belangrijke rol.

trefwoorden alcoholverslaving, dopamine, gen-omgevingsinteractie