Home

Tvp20 05 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11, 879 - 884

Korte bijdrage

Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval

L. Joos, L. Schmaal, N. Broos, A.E. Goudriaan

achtergrond Terugval in alcoholproblematiek komt bij ruim de helft van de alcoholafhankelijke patiënten voor. Een verminderde impulscontrole ligt mogelijk aan de basis van deze verhoogde kans op terugval en biedt nieuwe aangrijpingspunten voor behandeling.
doel Toelichten en bespreken van de onderzoeksresultaten van een klinische studie waarin de effectiviteit van een cognitieve versterker, modafinil, werd onderzocht voor de behandeling van terugval en impulscontrole bij alcoholafhankelijke patiënten.
methode Een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie werd uitgevoerd waarbij 83 alcoholafhankelijke patiënten gedurende 10 weken werden behandeld met modafinil (300 mg/dag) of placebo.
resultaten Behandeling met modafinil leidde tot een verlaagd alcoholgebruik, maar enkel bij patiënten met verminderde impulscontrole bij aanvang (neurocognitieve maat: responsinhibitie). Modafinil had daarnaast negatieve effecten op alcoholgebruik bij patiënten die een optimale impulscontrole hadden bij aanvang van de studie.
conclusie Modafinil beperkt terugval bij alcoholafhankelijke patiënten met zwakke responsinhibitie. Het identificeren van relevante subtypes is echter noodzakelijk voor het ontwikkelen van geïndividualiseerde behandelmethoden.

trefwoorden cognitieve versterker, impulscontrole, subtypering