Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 11

Redactioneel

G. Dom, A. Schellekens, R. Oude Voshaar, W. van den Brink

Verslavingsonderzoek in de Lage Landen leeft!, 817 - 819

Redactioneel

C.P. O'Brien

The impact of Dutch and Flemish scientists on the progress of addiction medicine, 821 - 821

Overzichtsartikel

L. Schmaal, N. Broos, L. Joos, T. Pattij, A.E. Goudriaan

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek, 823 - 831

Overzichtsartikel

I.H.A. Franken, R.W. Wiers

Motivationele processen bij verslaving: de rol van craving, salience en aandacht, 833 - 840

Overzichtsartikel

J. Luigjes, R. Breteler, S. Vanneste, D. de Ridder

Neuromodulatie als interventie voor verslaving: stand van zaken en toekomstperspectief, 841 - 852

Korte bijdrage

A. Schellekens, R. Scholte, R. Engels, R.-J. Verkes

Dopamine en overmatig alcoholgebruik: genen in interactie met hun omgeving, 853 - 859

Korte bijdrage

K. van Emmerik-van Oortmerssen, C.L. Crunelle, P.J. Carpentier

Verslaving en ADHD: een overzicht van recent Nederlands onderzoek, 861 - 866

Korte bijdrage

R. Kuepper, R. van Winkel, C. Henquet

Cannabis als risicofactor voor psychose: een update, 867 - 872

Korte bijdrage

B.B. Sizoo, P.J.M. van Wijngaarden-Cremers, R.J. van der Gaag

Autismespectrumstoornissen en verslaving, 873 - 878

Korte bijdrage

L. Joos, L. Schmaal, N. Broos, A.E. Goudriaan

Modafinil bij alcoholafhankelijke patiënten: het effect op terugval, 879 - 884

Korte bijdrage

G.H. de Weert-van Oene, A.F.A. Schellekens, B.A.G. Dijkstra, R. Kamal, C.A.J. de Jong

Detoxificatie van patiënten met GHB-afhankelijkheid, 885 - 890

Korte bijdrage

M. Quaak, F.J. van Schooten, C.P. van Schayck

Farmacogenetica bij de behandeling van tabaksverslaving, 891 - 898

Korte bijdrage

G. Dom, W. van den Brink

Ontwikkelingen in de farmacotherapie: geïndividualiseerde farmacotherapie?, 899 - 906

Korte bijdrage

W.A.J.M. de Wildt, E. Vedel

Psychologische behandeling van verslaving: focus voor de toekomst, 907 - 913