Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 10, 783 - 788

Korte bijdrage

Betaalde vriendendienst bij zorgwekkend inactieve jongeren met een psychotische stoornis; een vergelijkend onderzoek naar het ABC-buddyproject

T.F. van Wel, D. Kleijzen, T. Franse, T. Rusting

achtergrond Bij de rehabilitatie van jongeren met een psychotische stoornis zou de ggz meer moeten bieden bij het tegengaan van zorgwekkende verveling en inactiviteit. Studenten psychologie kregen € 25,- dagdeelvergoeding om een zorgwekkend inactieve patiënt te verleiden samen wekelijks een activiteit te ondernemen. Daarnaast was er steeds € 20,- beschikbaar voor de kosten van de activiteit zelf.
doel Nagaan in hoeverre de buddytrajecten samengingen met verbetering van het activiteiten- en participatieniveau vergeleken met patiënten zonder buddy.
methode In een quasi-experimenteel onderzoek werden 28 zorgwekkend inactieve jonge patiënten met een buddy individueel gematcht met patiënten zonder buddy. Metingen vonden plaats voor de buddycontacten en na anderhalf jaar. Naast het activiteiten- en participatieniveau werd als secundaire uitkomstmaat het algemeen functioneren gebruikt.
resultaten Het activiteiten- en participatieniveau en het algemeen functioneren van beide groepen verbeterden niet.
conclusie Betaalde vriendendiensten lijken bij zorgwekkend inactieve jongeren met een psychotische stoornis niet te leiden tot verbetering van hun activiteiten- en participatieniveau, en evenmin van hun algemeen functioneren.

trefwoorden activiteiten- en participatieniveau, jongeren, psychose, schizo-frenie, vriendendienst