Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 9, 651 - 658

Korte bijdrage

Psychoanalyse en evidence-based psychiatrie

G. Pieters

De wederzijdse kritiek tussen psychoanalyse en evidence-based psychiatrie berust dikwijls op onvoldoende kennis van de bekritiseerde benadering. Verschillende lijnen van psychoanalytische kritiek op de evidence-based psychiatrie worden hier kritisch belicht. Een toenadering tussen deze benaderingen lijkt mogelijk en is in ontwikkeling.

trefwoorden evidence-based psychiatrie, psychoanalyse