Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8, 625 - 630

Gevalsbeschrijving

Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater: een hypofyse-incidentaloom

M.J. van Woelderen, R.M. Marijnissen, S.C. Stalpers-Konijnenburg, R.C. Oude Voshaar

samenvatting Bij toenemend gebruik van cerebrale beeldvorming met hogere sensitiviteit wordt de ouderenpsychiater steeds vaker geconfronteerd met toevalsbevindingen. Wij beschrijven een 73-jarige man met een schizoaffectieve stoornis en progressieve cognitieve stoornissen bij wie bij mri van het cerebrum bij toeval een hypofyseafwijking werd gevonden. Een systematische literatuurstudie toont een hoge prevalentie van hypofyse-incidentalomen; complicaties treden in het algemeen weinig op, maar men dient er alert op te zijn. De ouderenpsychiater dient bij de beoordeling en interpretatie van de beeldvorming de regie te nemen. De vereiste competenties hiervoor moeten binnen het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie in de opleiding tot psychiater ontwikkeld worden.

trefwoorden hypofyse-incidentalomen, opleiding psychiater aandachtsgebied ouderen, ouderen