Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 8

Redactioneel

C.G. Reichart

Transformatie is nodig, transitie niet, 581 - 583

Oorspronkelijk artikel

L.M. Geels, J.M. Vink, J.H.D.A. van Beek, G. Willemsen, M. Bartels, D.I. Boomsma

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd; oorzaak of indicator?, 585 - 597

Oorspronkelijk artikel

M.E.J. Kouijzer, F. Loman, C.M. van der Feltz-Cornelis

Kinderen en jongeren met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten in een ggz-instelling, 599 - 608

Overzichtsartikel

J.D. Blom, I.T. Poulina, T.L. van Gellecum

Psychiatrie en brua, 609 - 618

Korte bijdrage

F. Boer

De Nederlandse kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk; ontwikkelingen in de afgelopen vijftien jaar, 619 - 624

Gevalsbeschrijving

M.J. van Woelderen, R.M. Marijnissen, S.C. Stalpers-Konijnenburg, R.C. Oude Voshaar

Interpretatie van cerebraal beeldvormend onderzoek in de opleiding tot ouderenpsychiater: een hypofyse-incidentaloom, 625 - 630

Commentaar

M. Vandenbulcke

Waarom beeldvormend onderzoek van de hersenen belangrijk is voor ouderenpsychiatrie, 631 - 633

Gevalsbeschrijving

J.S. Badloe, R.F.P. de Winter, D. Ramlal, A.S. van Amerongen

Manisch-psychotische verschijnselen in het kader van hyperparathyreoïdie met aspecifiek beloop, 635 - 639

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Y. Milaneschi

Vitamine D en depressie, 640 - 641

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Cuijpers

De effecten van psychotherapie bij depressie in vergelijking met placebo, 642 - 642

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P.D. Meesters

Zorgbehoeften van ouderen met schizofrenie: vooral psychosociale lacunes, 643 - 644

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. Wigman

Beïnvloeden subklinische psychotische of bipolaire ervaringen bij depressie de uitkomsten van psychotherapie?, 645 - 646

Referaat

L. van Diermen, W. Verbruggen

Alcoholgebonden stoornissen en het verloop van depressie en angststoornissen, 647 - 648

Ingezonden brief

F. Huismans

Reactie op ‘Suïcide; een medisch-historische verkenning’, 649 - 650