Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 530 - 530

2012 121 stinckens de  opt

Psychotherapie algemeen

Vinger aan de pols in psychotherapie

Nele Stinckens, Dave Smit, Peter Rober, Laurence Claes, red.

Uitgeverij Acco, Leuven/Den Haag 2012 262 pagina’s, isbn 978-90-334-8820-7, € 33,-

Het Tijdschrift van Psychiatrie heeft de afgelopen anderhalf jaar veel aandacht besteed aan het thema routine outcome monitoring ( rom ). Stevige discussies werden daarbij niet uit de weg gegaan. Toch zijn alle auteurs het over één aspect eens: rom is (wel) nuttig als methode om de behandeling te ondersteunen. Dit is het thema van het boek Vinger aan de pols in de psychotherapie onder redactie van Stinckens e.a. Hoognodig, want hoewel er veel geschreven is over rom , ontbreekt het vaak aan praktische adviezen over hoe je rom kunt gebruiken om de behandeling te ondersteunen. Stinckens e.a. zetten een rom -systeem op, quality improvement in therapy ( qit online) genaamd, waarin zowel gestandaardiseerde instrumenten als idiosyncratische metingen worden gebruikt, kwalitatieve met kwantitatieve informatie wordt gecombineerd en waarbij er aandacht is voor zowel uitkomsten als het behandelproces. Het boek Vinger aan de pols gaat over dit systeem.

Het doel van het boek is volgens de auteurs om een methodiek te introduceren die therapeuten kan helpen de kwaliteit van hun werk te beoordelen en te bevorderen door op systematische wijze gebruik te maken van meetinstrumenten. Het boek is onderverdeeld in vijf delen die respectievelijk gaan over de literatuur over monitoring, implementatie, gebruik in de praktijk, toepassingen bij andere doelgroepen en ethische en maatschappelijke implicaties. Zonder meer de sterkste hoofdstukken gaan over implementatie en gebruik in de praktijk. Met casuïstiek wordt uitgewerkt hoe de methode werkt. Ook goed is dat Stinckens e.a. gebruik bij diverse doelgroepen beschrijven, zoals opleidelingen en ouderen en binnen de forensische psychiatrie.

De theoretische hoofdstukken vond ik iets minder sterk. Hoewel ze een goed overzicht geven van de ontwikkelingen op het gebied van rom , is de interpretatie van de bestaande onderzoeken soms te vrij. Dit staat het lezen van deze hoofdstukken overigens niet in de weg. Dit is een boek naar mijn hart, daar er veel aandacht is voor de rol van de therapeut en de cliënt in het monitoringproces; een onderwerp waar nog weinig aandacht voor is geweest. Voor iedereen die rom wil integreren met de behandeling, is dit boek een prima startpunt.

K. de Jong