Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 509 - 509

2013 03 cover jenner 1 opt

Schizofrenie en psychose

Hallucinaties (2e druk). Kenmerken, verklaringen, behandeling

Jack Jenner

Koninklijke Van Gorcum, Assen 2012 376 pagina’s, isbn 9789023249689, € 59,50

Gerespecteerd hallucinatiedeskundige Jack Jenner is terug met een nieuwe editie van het door hem geredigeerde Hallucinaties . De eerste editie, die verscheen in 2006, was een gouden greep. Niet alleen in het Nederlands taalgebied bestond destijds behoefte aan een monografie over hallucinaties, ook internationaal waren bijna twee decennia voorbij gegaan zonder een noemenswaardig overzichtswerk. De timing van Jenner kon in 2006 dan ook niet beter zijn en te oordelen naar het feit dat nu een tweede editie beschikbaar is, moet het boek goed zijn ontvangen.

Wat deze tweede editie te bieden heeft, is opnieuw een keur aan bijdragen van gerenommeerde Nederlandse auteurs, die een levendige impressie bieden van historische, epidemiologische, diagnostische en therapeutische aspecten van de hallucinatoire beleving en van verklaringsmodellen en resultaten van modern beeldvormend onderzoek. Daarnaast gaat deze nieuwe editie in op de relatie met trauma en met pre- en perinatale stoornissen en op de – eerder wat onderbelicht gebleven – visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson.

Maar voor wie is dit boek nu bestemd? De gelukkige bezitter van de eerste editie zal zich terecht afvragen wat hij aan extra’s krijgt wanneer hij de tweede editie aanschaft. Want in de jaren sinds de eerste editie werden internationaal niet minder dan 20 monografieën over hallucinaties gepubliceerd en verschenen alleen al in Nederland vijf proefschriften over dit onderwerp. Om nog maar te zwijgen van de honderden wetenschappelijke publicaties die jaarlijks worden toegevoegd aan de 12.000 die anno 2013 te vinden zijn via PubMed.

Kortom: wie zich werkelijk wil verdiepen in het onderwerp hallucinaties, heeft een keus die zeven jaar geleden ondenkbaar was. Zelfs over specifieke deelonderwerpen zijn inmiddels degelijke monografieën te vinden, zoals het uitstekende overzichtswerk van McCarthy-Jones (2012) over akoestische hallucinaties en de prachtige bundel over visuele hallucinaties onder redactie van Collerton e.a. (2013) waarin een state-of-the-art overzicht wordt geboden door internationaal erkende auteurs.

Degenen die al dat Engels maar lastig vinden, kunnen bovendien uitwijken naar een handvol Nederlandstalige monografieën en de student of geïnteresseerde leek die gewoon eens wil kennismaken met het onderwerp doet er goed aan om de vertaling aan te schaffen van Hallucinations door Oliver Sacks (2012), dat overigens ook voor de doorgewinterde clinicus en onderzoeker zeer veel boeiends te melden heeft. De tweede editie van Jenners boek besteedt aan de literatuur vanaf 2006 nauwelijks aandacht, dus wie na de eerste editie de smaak te pakken heeft gekregen, komt elders absoluut beter aan zijn of haar trekken.

J.D. Blom, I.E.C. Sommer