Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 499 - 499

2011 323 van heycop opt

Algemene psychiatrie

Het is alsmaar zo druk in mijn hoofd. Over ADHD en ADD bij volwassenen. In de reeks: Zorgen voor jezelf

Bas van Heycop ten Ham

Uitgeverij Boom, Amsterdam 2011 112 pagina’s, isbn 978-94-6105-479-1, € 15,95

De auteur van dit boekje is klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Hij is tevens lid van het Nederlandse landelijke netwerk adhd -behandelaars.

Het boekje geeft een goed overzicht over adhd bij volwassenen. Er wordt eerst een beschrijving van de gedragskenmerken gegeven, vervolgens een beknopt overzicht over de neurobiologische aspecten en de werking van medicatie. Dan wordt beschreven hoe de diagnose wordt gesteld, ook van de vaak voorkomende comorbiditeit. Vervolgens komt de behandeling aan bod: medicatie, coaching, gedragstherapie, psychotherapie en alternatieve therapieën zoals neurofeedback. Daarna volgt een hoofdstukje met praktische tips, en ten slotte worden de talrijke vooroordelen over adhd en aandachtstekortstoornis (en de behandeling ervan), in het bijzonder bij volwassenen, op een rijtje gezet.

Het is een beknopt boekje dat niet bestemd is voor professionals, maar voor patiënten en andere geïnteresseerden. Voor deze doelgroep is het interessant als eerste kennismaking, maar niet voor wat bredere informatie die in een reeks andere boeken voor deze doelgroep te vinden is.

W. van den Bergh