Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6, 395 - 404

Oorspronkelijk artikel

Kenmerken van jongeren met gedragsproblemen en samenhang met het voltooien van een residentiële behandeling

L. van den Reijen, H. Nijman, B. Orobio de Castro, R. Schmitz

achtergrond Veel jongeren met een combinatie van psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek verlaten vroegtijdig de behandeling, waardoor ze niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.
doel Onderzoeken of sekse en aard en ernst van de klachten aan het begin van de behandeling voorspellende waarde hebben voor het voltooien van de behandeling.
methode Met vragenlijsten (scl-90, ysr en cbcl) werd onder 127 jongeren die in een instelling voor ortho- en forensische jeugdpsychiatrie opgenomen waren, onderzocht of de gerapporteerde klachten aan het begin van de behandeling voorspellende waarde hebben voor het al dan niet voltooien van de behandeling. Voor dit onderzoek werden definities geformuleerd van de begrippen ‘drop-out’, ‘push-out’ en ‘behandelsucces’.
resultaten De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de definities drop-out en behandelsucces bleek voldoende tot goed, terwijl de betrouwbaarheid van het bepalen van push-out matig was.
conclusie Uit de resultaten komt naar voren dat de vragenlijsten nauwelijks het volledig doorlopen van de behandeling konden voorspellen. Jongeren met meer ‘behandelsucces’ bleken aan het begin van de behandeling hoger op de subschaal ‘Hostiliteit’ (scl-90) te hebben gescoord, en meer meisjes dan jongens hadden een verbetering doorgemaakt.

trefwoorden behandelsucces, drop-out, gedragsproblemen, jongeren, push-out, voorspeller