Home

Tvp19 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5, 369 - 374

Korte bijdrage

Adaptieve vaardigheden, cognitief functioneren en gedragsproblemen bij adolescenten met het 22q11.2-deletiesyndroom

D. Dewulf, I. Noens, A. Swillen

achtergrond Het 22q11.2-deletiesyndroom (22q11.2ds) heeft een sterk variabel fenotype met een veelheid aan somatische én psychiatrische kenmerken. Over de adaptieve vaardigheden van jongeren met 22q11.2ds is er weinig bekend.
doel Adaptief functioneren, intelligentie en gedragsproblemen en hun onderlinge relatie onderzoeken bij adolescenten met 22q11.2ds.
methode De ‘Vineland Adaptive Behavior Scales’ werden afgenomen bij ouders van 37 adolescenten met 22q11.2ds. Via de schalen van Wechsler werd de intelligentie onderzocht. Achenbachs gedragsvragenlijsten werden ingevuld door ouders, jongeren en leerkrachten.
resultaten Jongeren met 22q11.2ds beschikten globaal over beperkte adaptieve vaardigheden; deze vaardigheden waren bovendien significant lager dan hun globaal intelligentiequotiënt. Socialisatie was een relatieve sterkte ten opzichte van dagelijkse vaardigheden. Internaliserende gedragsproblemen werden door alle informanten meer gesignaleerd dan externaliserende. Er werd geen samenhang van adaptief functioneren met gedragsproblemen, leeftijd noch geslacht gevonden.
conclusie Het evalueren van adaptief functioneren bij deze jongeren is een eerste stap om maatregelen gericht op hun functioneren in de maatschappij in te stellen.

trefwoorden 22q11.2-deletiesyndroom, adaptief functioneren, intelligentie