Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 179 - 181

Commentaar

Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting

A. Hafkenscheid, J. van Os