Home

Tvp20 12omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 203 - 208

Gevalsbeschrijving

Klinische psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding bij patiënte met diepe hersenstimulatie wegens obsessieve-compulsieve stoornis

P. Corveleyn, B. Nuttin, L. Gabriëls

samenvatting Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; dbs) is een neurochirurgische ingreep die uitgevoerd wordt bij zorgvuldig geselecteerde patiënten met therapierefractaire obsessieve-compulsieve stoornis (ocs). Aan de hand van de casus van een 51-jarige patiënte met ocs bij wie dbs werd uitgevoerd, beschrijven we het pre- en postoperatieve traject. Bij de psychiatrische follow-up gaat, afgezien van het intensief zoeken naar optimale instelling van de stimulatie, veel aandacht naar psycho-educatie, psychotherapie en begeleiding. Op deze manier realiseerden wij een significante verbetering op het vlak van de ocs, wat het opnieuw uitbouwen van een betekenisvol leven mogelijk maakte.

trefwoorden diepe hersenstimulatie, obsessieve-compulsieve stoornis, psychiatrische follow-up