Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3

Redactioneel

S. Roza

Preventie, 149 - 151

Oorspronkelijk artikel

J.R. Theunissen, P. Duurkoop, M. Kikkert, J. Peen, J. Dekker

Na de extramuralisering. II. Een crosssectionele studie naar psychisch en sociaal functioneren en kwaliteit van leven van een steekproef van chronische psychiatrische patiënten in de Amsterdamse ggz, 153 - 163

Oorspronkelijk artikel

L.M.C. van den Bosch, R. Sinnaeve, M. Nijs

Kortdurende klinische dialectische gedragstherapie voor de borderlinepersoonlijkheidsstoornis: ontwerp van programma en resultaten pilotstudie, 165 - 175

Commentaar

T. Ingenhoven

Dialectische gedragstherapie in een klinische setting?, 176 - 178

Commentaar

A. Hafkenscheid, J. van Os

Huidige ROM doet afbreuk aan valide kwaliteitsmeting, 179 - 181

Overzichtsartikel

L. Budiharto, J. De Fruyt

Droperidol in de behandeling van acute agitatie: nog steeds een plaats, 183 - 192

Overzichtsartikel

N. van Erp, H. Michon, D. van Duin, J. van Weeghel

Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’, 193 - 202

Gevalsbeschrijving

P. Corveleyn, B. Nuttin, L. Gabriëls

Klinische psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding bij patiënte met diepe hersenstimulatie wegens obsessieve-compulsieve stoornis, 203 - 208

Gevalsbeschrijving

S. Dogan, E.J. Regeer, E.M.M. Mol, A.W. Braam

Gedwongen opname na Medea-dreigement bij gesimuleerde psychose, 209 - 213

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Sienaert

Behandeling van therapieresistente bipolaire depressie, 214 - 214

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S. Kempke

Invloed van perfectionisme op het verloop van het chronischevermoeidheidssyndroom, 215 - 216

Nederlands-Vlaams toponderzoek

P. Cuijpers

Is de kans om voortijdig te overlijden groter bij ernstige dan bij subklinische depressie?, 217 - 217

Nederlands-Vlaams toponderzoek

A.I.A. Ahmed

Neuropsychiatrische bijwerkingen van varenicline, 218 - 218

Referaat

B. Hermans, M. Morrens

Vroegkinderlijke trauma’s en psychose: vergelijkende studie tussen mensen met een nietaffectieve psychotische stoornis, hun broers of zussen en controlepersonen, 219 - 220

Referaat

A. Kaan, T. de Man, P.F.J. Schulte

Behandeling van depressie bij de ziekte van Parkinson: paroxetine, venlafaxine met vertraagde afgifte en placebo, 220 - 221

Referaat

M.H. de Jong, A.R. van Gool

Metformine voor behandeling van amenorroe en gewichtstoename ten gevolge van antipsychoticagebruik, 221 - 222

Ingezonden brief

I. Klijntunte

Reactie op ‘Vraagtekens bij het werkingsmechanismevan slow-breathing en hartcoherentietraining’, 223 - 226