Home

Tvp20 07omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 1, 21 - 31

Oorspronkelijk artikel

Aanpassing en aanvulling van kwaliteitsindicatoren uit de basisset ggz voor gebruik in de kinder- en jeugdpsychiatrie

M.M.M. Janssen, M. Wensing, R.J. van der Gaag, P.A.M. van Deurzen, J.K. Buitelaar

achtergrond Transparantie middels kwaliteitsindicatoren wordt gezien als methode om de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is een generieke basisset van indicatoren ontwikkeld, maar onduidelijk is of deze geschikt is voor de kinder- en jeugdpsychiatrie.
doel Onderzoeken van de geschiktheid van de basisset van ggz-prestatie-indicatoren 2007-2008 voor de kinder- en jeugdpsychiatrie en omissies hierin opsporen.
methode Een heterogene, landelijke groep van 8 zorgverleners en 5 belanghebbenden beoordeelde de basisset op geschiktheid voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in een delphiprocedure in twee schriftelijke rondes en een panelbijeenkomst. De experts beoordeelden potentiële indicatoren op noodzakelijkheid, validiteit, duidelijkheid en toepasbaarheid voor de kinder- en jeugdpsychiatrie op een schaal van 0 tot 9. Indicatoren met een score boven 7 werden geschikt geacht.
resultaten Van de 54 indicatoren werden er 2 geschikt geacht. Een lager afkappunt zou 16 indicatoren opleveren, waarvan er 10 betrekking hadden op de uitkomst van behandeling. Eén van de 9 voorgelegde innovatieve indicatoren werd toegevoegd.
conclusie Weinig indicatoren in de basisset werden geschikt bevonden voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. De ondervraagden gaven de voorkeur aan een klein aantal indicatoren met nadruk op het patiënt- en ouderoordeel over uitkomsten van behandeling.[tijdschrift voor psychiatrie 55(2013)1, 21-31]trefwoorden delphiprocedure, kwaliteitsindicatoren, kinder- en jeugdpsy­chiatrie

trefwoorden