Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 1, 35 - 44

Overzichtsartikel

De rol van patiëntkenmerken bij indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie

A.L.J. de Jonge, H.L. Van, J. Peen

achtergrond Hoewel de effectiviteit van psychodynamische psychotherapie vooral is vastgesteld op basis van behandelingen van stoornissen gediagnosticeerd met de DSM, blijken in de praktijk andere patiëntkenmerken dan de diagnose doorslaggevend voor de indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie.
doel Het geven van een overzicht van patiëntkenmerken die voorspellend zijn voor de uitkomst van psychodynamische psychotherapie. Voorts is nagegaan wat de rol is van het klinisch oordeel bij de indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie.
methode Literatuuronderzoek in Medline, PsycINFO en Embase naar studies over patiëntkenmerken en het klinisch oordeel in relatie tot de uitkomst van psychodynamische psychotherapie.
resultaten Objectrelationeel functioneren, motivatie en zogenaamde psychological mindedness blijken van invloed op de uitkomst van psychodynamische psychotherapie. In de praktijk wordt de indicatie gewoonlijk gesteld op basis van een klinisch oordeel, vooral gebaseerd op de inschatting of er een profijtelijke therapeutische relatie kan ontstaan.
conclusie Indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie is een gedifferentieerd klinisch beoordelingsproces. Onderzoek naar de toegevoegde waarde van een gesystematiseerde klinische beoordeling, in vergelijking met een gerandomiseerde toewijzing, is wenselijk.

trefwoorden