Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1083 - 1084

12 42 carter   van den opt

Neurowetenschappen

Hét breinboek (2e druk)

Rita Carter, Susan Aldridge, Martyn Page

Veen Magazines, Diemen 2011 256 pagina’s; isbn 978 90 8571 335 7, € 39,95

Dit boek is een rijk geïllustreerde encyclopedie van de hersenen. Het is bestemd voor een breed lezerspubliek, zijnde studenten en iedereen die werkzaam is in de gezondheidssector of die geïnteresseerd is in de werking van ons brein.

Na een inleidend gedeelte over de mijlpalen in het hersenonderzoek en over hersenscans volgen er hoofdstukken over: brein en lichaam, hersen­anatomie, de zintuigen, beweging en beheersing; emoties en gevoelens, het sociale brein en taal en communicatie, geheugen, denken en bewustzijn en het individuele brein. Tot slot volgen er 2 hoofdstukken over de ontwikkeling van het brein en over ziekten en stoornissen. De illustraties in de vorm van foto’s, tekeningen, figuren en schema’s zijn verbluffend. Een bijkomende verdienste is de geslaagde combinatie van de veelheid aan informatie en de toegankelijkheid ervan: een leerzaam en intrigerend geheel.

Er zijn echter ook enkele minpunten. Het laatste hoofdstuk, over ziektebeelden en stoornissen, is van een beduidend minder niveau, zowel qua illustraties als op inhoudelijk vlak (oppervlakkig en fragmentarisch). De auteurs kunnen in de volgende versie van het boek beter enkele ziektebeelden en stoornissen uitdiepen en illustreren, dan de huidige ambitieuze, maar mislukte poging om nagenoeg het gehele veld van de neuropsychiatrie te beschouwen. De opbouw en de volgorde van de hoofdstukken zijn ook niet steeds logisch. Het gedeelte over het endocriene systeem hoort bijvoorbeeld niet thuis in het hoofdstuk over beweging. De meer basale functies en de ontwikkeling van jongs af aan kunnen volgens mij beter besproken worden voor de complexere functies zoals taal en communicatie.

Ik besluit: dit prachtig geïllustreerde boek heeft een grote didactische waarde voor studenten, evenals voor alle medewerkers uit de gezondheidszorg die het menselijke brein opnieuw willen ontdekken. Wellicht zullen sommigen van mening zijn dat bepaalde aspecten niet grondig genoeg besproken worden in dit boek; daarvoor bestaat uiteraard meer gespecialiseerde vakliteratuur. Alleszins spijtig dat ik destijds als student niet over deze encyclopedie kon beschikken om de boeiende complexiteit van de (functionele) neuroanatomie te bestuderen.

Filip Van Den Eede