Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1074 - 1075

12 132 eastman   dille opt

Forensische psychiatrie

Forensic psychiatry. In de reeks: Oxford specialist handbooks in psychiatry

Nigel Eastman, Gwen Adshead, Simone Fox, Richard Latham, Seán Whyte

Oxford University Press, Oxford/New York 2012 691 pagina’s, isbn 978 0 19 956282 4, £ 44,99

Dit handboek is uitgevoerd in pocketformaat; dat is enerzijds handig om mee te nemen, maar anderzijds leidt het erg kleine lettertype tot iets minder goede leesbaarheid.

Inhoudelijk is de hoofdkritiek een steeds terugkerende problematiek met overzichtswerken over forensische psychiatrie, namelijk dat die per definitie een interactie beschrijven tussen het psychiatrische en het juridische terrein. Elk Europees land heeft echter zijn eigen juridische systeem, wat maakt dat richtlijnen, procedures, enzovoort niet getransponeerd kunnen worden naar andere rechtstelsels. Dit werk is vanuit een Engelse achtergrond geschreven. Daarbij kunnen de algemene forensische thema’s interessant zijn, maar een groot deel van het werk gaat over procedures, richtlijnen en de verschillende evaluatiemogelijkheden in de Engelse forensische psychiatrie. Die zijn uiteraard niet bruikbaar en verschaffen geen informatie voor de lezer die niet in Groot-Brittannië werkzaam is.

De meer algemene thema’s zijn eerder summier uitgewerkt en meer opgevat als een snel referentiewerk dan als een diepergaande inhoudelijke beschrijving. Deze twee facetten hebben als gevolg dat het werk voor een beginnend iemand in de forensische psychiatrie buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland, het risico heeft veel informatie te verschaffen die niet van toepassing is in het land van de lezer, met verwarring als gevolg. Voor de ervaren forensische psychiater blijven de overige thema’s zoals gezegd oppervlakkig, zodat ook deze lezer niet aan zijn of haar trekken komt.

Ik concludeer: dit boek is een zeer handig naslagwerk en introductie tot de forensische psychiatrie indien men in het land van de schrijvers werkzaam is. Daarbuiten is het minder nuttig, daar het voor de één te oppervlakkig en voor de ander te verwarrend is bij een werkkring buiten het Verenigd Koninkrijk.

Chris Dillen