Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1070 - 1071

12 95 baeyens   van la opt

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit (16-25 jaar). Handleiding. In de reeks: Code Lessius

Dieter Baeyens, Lotte Van Dyck, Cesar Broothaerts, Marina Danckaerts, Sandra Kooij

Acco, Leuven/Den Haag 2012 56 pagina’s + bijlagen, isbn 978 90 3348403 2, € 33,-

Deze handleiding is het derde boek dat uitgegeven wordt door het multidisciplinaire expertisecentrum Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening en Expertise ( code ), dat gevestigd is in Antwerpen en deel uitmaakt van de onderwijsinstelling Lessius. Het centrum heeft expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van diverse ontwikkelingsstoornissen, waaronder adhd . In samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven wordt onderzoek verricht om onder meer de diagnostiek naar adhd betrouwbaarder te maken bij Vlaamse jongeren van 16-25 jaar.

De eerste stap bij diagnostiek is vaak het invullen van een screeningslijst, waarbij idealiter uit de score duidelijk wordt of het zinvol is om verder onderzoek te doen. In deze handleiding beschrijven auteurs het normerings-, validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek van de zelfrapportagevragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit ( zvah ), afgenomen bij 1700 Vlaamse jongeren en hun ouders. In Nederland is de zvah gevalideerd door Sandra Kooij, mede­auteur van dit boek.

De auteurs hebben ervoor gekozen hun onderzoek in boekvorm te publiceren. Dit heeft als belangrijk voordeel dat ze meer ruimte hebben om hun hypotheses en de keuzes die gemaakt zijn in de loop van het onderzoek, te beschrijven. Het nadeel is echter dat de resultaten niet peer-reviewed zijn. Conform de doelstelling van code , namelijk onderzoek praktisch toepasbaar te maken, bevat het boek een persoonlijke code die toegang geeft tot de onlinescoringsapplicatie.

Ik heb die uitgeprobeerd met een fictieve patiënt en het werkt goed. Aangezien de resultaten gevalideerd zijn voor een specifieke doelgroep, namelijk Vlaamse al dan niet schoolgaande jongeren, kunnen de resultaten niet zonder meer geëxtrapoleerd worden naar Nederlandse jongeren. Het boek is hierdoor vooral relevant voor Vlaamse hulpverleners die betrokken zijn bij de diagnostiek van jongeren met adhd en voor degenen die geïnteresseerd zijn in valideringsonderzoek van meetinstrumenten.

Anne van Lammeren