Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1057 - 1057

12 09 wasserman   aude opt

Stemmings- en angststoornissen

Depression (2e druk). In de reeks: The Facts

Danuta Wasserman

Oxford University Press, Oxford/New York 2011 154 pagina’s, isbn 978 0 19 9602 93 3, £ 12,99

Depression (2e editie) is geschreven door Danuta Wasserman en behoort tot de reeks ‘The facts’ van Oxford University Press. Het zakboekje telt 154 bladzijden. Het bestaat uit drie delen – de symptomen van depressie, de oorzaken van depressie en de behandeling van depressie – die telkens uit een aantal hoofdstukken bestaan. Het zwaartepunt van het boek ligt in het eerste en laatste deel. In elk hoofdstuk worden de key points opgesomd en worden enkele gevalsstudies kort besproken. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit korte paragrafen die meestal een korte begripsomschrijving en definitie inhouden.

Als voorbeeld neem ik het zesde hoofdstuk, over depressie bij de oudere. In de eerste paragraaf geeft de auteur zeven key points. Hierop volgen enkele verklaringen van het fenomeen, zoals veranderingen in het functioneren van het brein, rol van dementie, psychosociale factoren en fysieke ziektes en medicatie. Daarna krijgen we een opsomming van de specifieke symptomen van depressie bij de oudere. De behandeling wordt kort, maar aspecifiek beschreven. Er is aandacht voor de rol van de betrokkenen uit de omgeving en voor het suïciderisico.

Het boekje is, zoals beschreven in het voorbeeld, telkens opgebouwd rond een thematiek, bijvoorbeeld depressie per levensfase of depressie met comorbiditeit. Dit biedt voor een geïnteresseerde een voorzichtig pootjebaden in de literatuur, maar is absoluut onvoldoende voor de psychiater of psychotherapeut die in het vak staat. Het boekje is wel overzichtelijk, maar er ontbreken referenties naar de literatuur. Dit maakt het dan ook onmogelijk om vanuit het boekje een interessante stelling verder uit te diepen.

Het is mij onduidelijk op welk publiek dit boekje gericht is. Het is aangenaam om te lezen (en bevat ook citaten uit literatuur en poëzie) en biedt een grote herkenbaarheid voor de professional, maar is qua wetenschappelijke inhoud onvoldoende. Het lijkt mij ook niet bruikbaar voor de huisarts omdat het te weinig praktisch is. Het is hoogstens een goede illustratie, doorspekt met casuïstiek, voor de beginnende psychiater in opleiding, wanneer een handboek parallel hieraan wordt doorgenomen.

Kurt Audenaert