Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 8, 605 - 611

Korte bijdrage

De etiologie van depressie op oudere leeftijd: de vasculaire-depressiehypothese

T.J. Heeren

Bij het zoeken naar de etiologie van psychiatrische ziekten op oudere leeftijd is opnieuw belangstelling ontstaan voor de rol hierbij van ischemische hersenschade. Onder andere op grond van bevindingen uit hersenonderzoek met behulp van magnetische resonantie imaging (mri) is door verschillende onderzoekers geopperd dat er bij ouderen sprake zou kunnen zijn van een vasculaire depressie. De achtergrond van dit concept en de mogelijke waarde ervan voor praktijk en wetenschappelijk onderzoek worden besproken.

trefwoorden etiologie, ouderdomsdepressie, vasculaire depressie