Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 915 - 920

Korte bijdrage

Stagering en profilering van psychiatrische stoornissen

A.T.F. Beekman, J. van Os, H.J.C van Marle, P.N. van Harten

achtergrond Diagnostiek is het hart van elk klinisch specialisme. Hoewel de bestaande classificatiesystemen binnen de psychiatrie veel goeds hebben gebracht, is er groeiende onvrede over de vele beperkingen die ze hebben. Wanneer men elders in de geneeskunde te maken heeft met complexe ziektebeelden bouwt men de diagnostiek vaak op rond stagering en profilering.
doel Onderzoeken of stagering en profilering ook in de psychiatrie goede diensten zouden kunnen bewijzen.
methode Op basis van literatuur een overzicht geven hoe stagering in de psychiatrie bruikbaar zou kunnen zijn.
resultaten Stagering en profilering zouden nuttig kunnen zijn om van een statische, descriptieve en categorale psychiatrische classificatie te komen tot een meer ontwikkelingsgerichte diagnostiek, die geleidelijke overgangen tussen normaliteit en stoornis kan accommoderen en die sensitief is voor onderliggende etiologische en prognostische factoren.
conclusie Stagering en profilering bieden een kans om, voortbouwend op bestaande classificatiesystemen, de psychiatrische diagnostiek te hervormen. Die hervorming is broodnodig.

trefwoorden classificatie, diagnose, profilering, stagering