Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 10, 893 - 897

Gevalsbeschrijving

Autismespectrumstoornis en verslaving: een onbekende comorbiditeit?

S.K.B. Singh, H. Hellemans, G. Dom

samenvatting Bij een patiënt in de verslavingszorg liep de behandeling vast omdat de comorbide autismespectrumstoornis niet onderkend was. Na het stellen van de diagnose stoornis van Asperger bleek aanpassing van de verslavingsbehandeling vanuit de kennis rond autisme­spectrumstoornis zinvol. Er is weinig bekend over de comorbiditeit van autismespectrumstoornis en verslaving, zowel vanuit de wetenschappelijke literatuur als vanuit de praktijk. Epidemiologisch onderzoek toont dat deze dubbeldiagnose voorkomt binnen klinische populaties. Goede psychia­trische diagnostiek is belangrijk om deze comorbiditeit vroegtijdig te onderkennen met het oog op een gepast hulpverleningsaanbod.

trefwoorden autismespectrumstoornis, comorbiditeit, verslaving