Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 10, 861 - 868

Oorspronkelijk artikel

Relatie tussen antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie; een systematische review

A.J. Ouwehand, B.M. Mollema-schelwald, H. Knegtering

achtergrond Menstruatiestoornissen komen veel voor bij vrouwen met schizofrenie, met name als zij behandeld worden met antipsychotica. Het optreden van menstruatiestoornissen wordt vaak toegeschreven aan het gebruik van prolactineverhogende antipsychotica, hoewel ze ook voorkomen bij patiënten die geen antipsychotica gebruiken. Het is daarom de vraag of menstruatiestoornissen bij schizofrenie medicatiegerelateerd zijn of een andere relatie hebben met schizofrenie.
doel Identificeren en bespreken van studies naar de relatie tussen antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie.
methode Systematisch literatuuronderzoek met PubMed, Psycinfo en het Cochrane Central Register of Controlled Trials.
resultaten Onderzoeken naar het verband tussen antipsychoticageïnduceerde hyper­prolactinemie en menstruatiestoornissen zijn schaars en kennen grote methodologische beperkingen. Slechts in een onderzoek bleek een verband aantoonbaar.
conclusie Op basis van de huidige onderzoeken kan geen uitspraak gedaan worden over de relatie tussen frequenter voorkomen van menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie en verhoogde prolactinespiegels bij gebruik van antipsychotica.

trefwoorden antipsychotica, hyperprolactinemie, menstruatiestoornissen, schizofrenie