Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

achtergrond In Nederland stijgt de toepassing van gedwongen opnamen, maar er zijn regionale verschillen, ook wanneer rekening wordt gehouden met de bevolkingssamenstelling.
doel Onderzoeken of er regionale verschillen zijn in de patronen van zorg rond dwangmaatregelen.
methode Gegevens werden verwerkt van de casusregisters voor de regio’s Groningen, Zuid-Limburg, Utrecht en Rotterdam. Daarmee werden de voorgeschiedenis en de nazorg bij inbewaringstellingen beschreven en verschillen tussen patiënten (oude bekenden, nieuwkomers en passanten) geanalyseerd.
resultaten Bijna 60% van de patiënten was al langere tijd bekend in de ggz. Drie maanden na opname was 85% van de patiënten nog in zorg. Ook wanneer rekening werd gehouden met patiënt- en opnamekenmerken, waren er regionale verschillen in patronen van zorg rond gedwongen opname.
conclusie De continuïteit van zorg rond de acute opname krachtens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen is niet overal gelijk. Het is onduidelijk of het wetsontwerp Verplichte geestelijke gezondheidszorg daar veel aan gaat veranderen.

trefwoorden dwangopnamen, nazorg, regionale verschillen, zorgpatronen